Εικονίδιο Facebook
photo
Διπλωματικές εργασίες- άρθρα ΨΥΚΑΠ
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε άρθρα, κείμενα και διπλωματικές εργασίες των εκπαιδευόμενων ψυχοδραματιστών και πιστοποιημένων συνεργατών του ΨΥΚΑΠ σε σχέση με την θεωρία & πρακτική του ψυχοδράματος. 

Χορομίδου, Δανάη (2005). Η φιλοσοφία του ψυχοδράματος. Εργασία στα πλαίσια της εκπαίδευσης στο ψυχόδραμα στο ΨΥΚΑΠ. [pdf]. 

Ντότσικα, Ζωή. Η ψυχοδραματική αντίληψη και φιλοσοφία, όπως αυτή βιώθηκε μέσα από τα μαθήματα της 1ης εκπαιδευτικής χρονιάς. Εργασία στα πλαίσια της εκπαίδευσης στο ψυχόδραμα στο ΨΥΚΑΠ. [pdf]. 

Γκολέμα, Αναστασία
(2015). Η σημασία της διατήρησης ενός επαρκούς ζεστάματος κατά τη διάρκεια της ψυχοδραματικής συνάντησης. Διπλωματική εργασία στα πλαίσια της εκπαίδευσης ΨΥΚΑΠ. [pdf]