Εικονίδιο Facebook
photo
Νέες βιωματικές ομάδες ψυχοδράματος διεξάγεται στο ΨΥΚΑΠ. 
  • Κάθε Δευτέρα 20.00-22.00 (από τον Σεπτέμβριο 2016)
  • Τετάρτες ανά 15 ημέρες  (από τον Νοέμβριο 2016)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Γραφεία του ΨΥΚΑΠ: 210 6462797