Εικονίδιο Facebook
photo
O σπουδαιότερος τομέας δραστηριοποίησης του ΨΥΚΑΠ είναι η εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κ.λ.π.), στις ψυχοδραματικές μεθόδους και τεχνικές. (ψυχόδραμα, κοινωνιόδραμα, κοινωνιομετρία, εκπαίδευση ρόλων).

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης [pdf], τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων [pdf], καθώς και ο Κώδικας ηθικής δεοντολογίας  του ΨΥΚΑΠ [pdf], συντάχθηκαν για την εκπαιδευτική επιτροπή του ΨΥΚΑΠ από τον M.Clayton και τον Κωνσταντίνο Λέτσιο, ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα ψυχοδραματικής εκπαίδευσης και στον κώδικα ηθικής δεοντολογίας της Fepto (Federation of European Training Organisations) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Fepto στην Γάνδη.