Εικονίδιο Facebook
photo
Βασικές έννοιες Ψυχοδράματος, μέθοδοι και τεχνικές
(αυθορμητισμός, δημιουργικότητα, δράση, ρόλος, κοινωνικό και πολιτιστικό άτομο, τήλε, surplus reality, ζέσταμα, φάσεις και βασικές τεχνικές ψυχοδράματος, ψυχοδραματική διαδικασία, μοίρασμα, ενσωμάτωση, θεραπευτικοί παράγοντες του ψυχοδράματος) : 

Λέτσιος, Κ. (2001): Οι κυριότερες μέθοδοι και τεχνικές της ψυχοδραματικής πρακτικής. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 93-115). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Λέτσιος, Κ. (2001): Προϋποθέσεις του παιχνιδιού: Εργαλεία του ψυχοδράματος. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 67-79). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Καβροχωριανού, Έλενα. (2014): Ψυχόδραμα: Μια φιλοσοφία ζωής & συσχέτισης για γονείς, εκπαιδευτικούς & παιδιά. Στο συλλογικό έργο: Κούτρας Σ. (Επιμ.). Η ψυχική υγεία των παιδιών στην κοινωνία της κρίσης. Εκδόσεις Ταξιδευτής. [pdf]

Barbour, Alton. The self disclosure aspect of the psychodrama sharing session. University of Denver, denver, Colorado. [pdf] 

Clayton, L. (1982) The Use of Cultural Atom to Record Personality Change in Individual Psychotherapy. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry, 35, 111-117. 

Clayton G. Max. (1992) : Enhancing Life & Relationships. A role training manual. Australia: ICA PRESS 

Faisandier, J. & Thomson, V. (2014). Social Atom Repair and Lifelong Learning: A Tribute to Dr Joan Chappell 1921-2013, Australian and Aotearoa New Zealand Psychodrama Association Journal, Vol 23. pp. 77-85

Ildiko, Erdelyi (2001): Ο ρόλος του “καθρέφτη” στις θεραπευτικές και εκπαιδευτικές ομάδες ψυχοδράματος. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 141-167). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Kellerman Peter Felix (1994). Role reversal in psychodrama in the book Psychodrama Since Moreno by Paul Holmes (Editor), Michael Watson (Editor), Michael Watson (Editor), Marcia Karp (Editor), Marcia Karp (Editor),pp.263-279. Routledge 

Μoreno, Ζ, Τ. The Function of “Tele” in Human Relations. [pdf] 

Moreno. J. L.(1947) Organization of the social atom, in the book Sociometry, Vol 10, No 3, pp. 287-293. [pdf] 

Moreno, J.L (Feb. 1947): The Social Atom and Death, Sociometry, Vol. 10, No. 1., pp. 80-84. [pdf] 

Moreno, J.L (May - Aug., 1946). Situation Test, Sociometry, Vol. 9, No. 2/3., pp. 166-167. [pdf] 

Moreno J. L, Moreno Florence B: Spontaneity Theory of Child Development, Sociometry, Vol. 7, No. 2. (May, 1944), pp. 89-128.[pdf]

Neil E. Hucker. The Social Atom Diagram Expanded. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. (1999). 

Sacks M. James. The letter. Brooklyn N. York. [pdf] 

Sara Crane. Tele with Animals. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. (1999). 

Susie Taylor (2002): Η προθέρμανση. Στο βιβλίο: Ζωγράφου Λ. (Επιμελητής έκδοσης). Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική (σελ 81-111), Θεσσαλονίκη:University Studio Press. 

White Liz. (2002): The Action Manual. Toronto,Ontario Canada.