Εικονίδιο Facebook
photo
Τι είναι το ψυχόδραμα:
Βιβλιογραφία σχετική με τη φιλοσοφία του ψυχοδράματος. Κοινωνιολογικές, ιστορικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις της ψυχοδραματικής μεθόδου. Το ψυχόδραμα ως φιλοσοφία ζωής. 

Λέτσιος, Κ. (2001): To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Λέτσιος, Κ. (2001): Πεδίο του Ψυχοδράματος. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 53-61). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Λέτσιος,Κ. (2006) Το Ψυχόδραμα και ο Moreno. Στο βιβλίο: Στάμος Παπαστάμος και συνεργάτες: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Τόμος Β΄. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα. 

AANPA Journal, Vol 22. (2013) Australian & Aotearoa New Zealand Psychodrama Association Journal. Όλο το τεύχος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Dr. Max Clayton, μαθητή του Moreno, Ψυχοδραματιστή, Εκπαιδευτή Ψυχοδράματος, ιδρυτή της Αυστραλιανής & ΝεοΖηλανδέζικης Εταιρείας Ψυχοδράματος (ANZPA), του οποίου  η ψυχοδραματική αντίληψη και φιλοσοφία, αποτέλεσε το μονοπάτι πάνω στο οποίο χαράκτηκε και συνεχίζεται η πορεία του Ψυχοδραματικού Κέντρου Ανάπτυξης της Προσωπικότητας.

Blatner, A. (2000): Foundations of psychodrama: theory and practice (4th ed.). new York: Springer 

Clayton Max & Philip Carter. (2004) : The Living Spirit of the Psychodramatic Method. New Zealand: Resource Books. 

Clayton Max & Philip Carter. Living Moment by Moment. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. (2003). 

Fox Jonathan: The essential Moreno, Writings on Psychodrama, Group Method, and Spontaneity by J.L. Moreno, M.D. JONATHAN FOX,M.A., Editor 

Hawworth Peter. (2002): Ιστορική αναδρομή στο ψυχόδραμα. Στο βιβλίο: Ζωγράφου Λ. (Επιμελητής έκδοσης). Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική (σελ 41-57), Θεσσαλονίκη:University Studio Press. 

Marineau,R.F.(1989) Jacob Levy Moreno 1889-1974 : Father of Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy, London:Routledge. 

Moreno,J.L (1948) Psychodrama and Group Psychotherapy, Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 49, issue 6 Current Trend, pp. 902-903. 

Moreno J. L. The Philosophy of the Moment and the Spontaneity Theatre, Sociometry, Vol. 4, No. 2. (May, 1941), pp. 205-226.[pdf] 

Tian Dayton. Neuroscience and Psychodrama:Validating the Mind/Body Approach of Psychodrama. Opening Plenary at the 64th Annual Conference in San Francisco,CA. [pdf]