Εικονίδιο Facebook
photo
Εκπαίδευση Ψυχοδράματος στην Κρήτη
Κύριος Εκπαιδευτής: Κώστας Λέτσιος- Εκπαιδευτής Ψυχοδράματος, Διευθυντής ΨΥΚΑΠ

Συντονίστρια: Ηώ Αναστασάκη- Εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια Ψυχοδράματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τηλ: 6973020736