Εικονίδιο Facebook
photo
Ψυχοδραματική εκπαίδευση και εποπτεία
(Βιβλιογραφία σχετικά με τις αρχές της Ψυχοδραματικής εκπαίδευσης και εποπτείας, όπως ο κώδικας ηθικής δεοντολογίας, ο ρόλος και η ταυτότητα του ψυχοδραματιστή κ.τ.λ.)

Κώδικας ηθικής δεοντολογίας του ΨΥΚΑΠ. [pdf] 

Baakman, Paul. Principles of Psychodrama Training. In. Journal of Australia and New Zealand 
Psychodrama Association (2002) Inc. 

Baakman, Paul. Principles of Supervision. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association (2002) Inc. 

Brodie Robert. (2001).Supervision of Psychodrama trainees. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. 

Consedine Mike. (2001) Using Role Theory in Clinical Supervision. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. 

Consedine, Mike. Supervision and the Reduction of anxiety. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association (2003) Inc. 

Moreno J. L. Code of Ethics of Group Psychotherapy and Psychodrama and the Hippocratic Oath. “Psychodrama and group Psychotherapy Monograph, No 31., New York Beacon House. 

Warner G. Douglas. Psychodrama Training tips. [pdf]