Εικονίδιο Facebook
photo
Συναλλακτική ανάλυση και ψυχόδραμα
Βιβλιογραφία σχετική με την σημασία της συναλλακτικής ανάλυσης στο ψυχόδραμα. 

Bern Eric. (1999). Τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι. Αθήνα, Εκδ. Δίοδος 

James M. and Zongeward D. (1980). Γεννήθηκες για να κερδίσεις. Συναλλακτική ανάλυση με πειράματα Γκεστάλτ, Αθήνα εκδ. Γλάρος. 

Thomas Harris. (1999). Είμαι Oke’y-Είσαι Oke’y: Ψυχολογία της διαπροσωπικής σχέσης με τη γλώσσα της συνδιαλεκτικής ανάλυσης. Αθήνα, εκδ. Καστανιώτης.