Εικονίδιο Facebook
photo
Role playing
Βιβλιογραφία σχετική με το παιχνίδι των ρόλων (role playing) κυρίως όπως έχει αναπτυχθεί στις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την βελτίωση διαφόρων πλευρών της προσωπικότητας, που σχετίζονται με την επαγγελματική και προσωπική ταυτότητα. 

Raymond J. Corsini. (1966) Roleplaying in psychotherapy; a manual, Transaction Pub, μεταφρασμένο ως Η θεωρία των παιχνιδιών ρόλων (Roleplaying).[pdf]