Εικονίδιο Facebook
photo
Θεωρία για την οικογενειακή θεραπεία
Βιβλιογραφία σχετική με την κατανόηση των διαφόρων ειδών οικογενειακών συστημάτων ως ένα πλαίσιο πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων όπου αρχικά δημιουργούνται και αναπτύσσονται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις. Βιβλιογραφία σχετική με την ενσωμάτωση της οικογενειακής θεραπείας στην ψυχοδραματική διαδικασία. 

Bilson Andy and Ross Sue: The use of structured experiences in family therapy. Journal of Family Therapy (1981) 3: 39-49 [pdf] 

Farmer Chris, Geller Marcia. The integration of psychodrama with Bowen’s theories in couples therapy. [pdf]