Εικονίδιο Facebook
photo
Θεωρία ρόλων
Βιβλιογραφία σχετική με την κατανόηση της θεωρίας των ρόλων σαν μέσο αντίληψης της δυναμικής ανάπτυξης και αλλαγής της προσωπικότητας και των επιμέρους στοιχείων, συναισθημάτων και πράξεων που την απαρτίζουν, όπως κυρίως διατυπώθηκε από τους J.L. 
Moreno και διευρύνθηκε από τον Max Clayton. Βιβλιογραφία σχετική με τη θεωρία των ρόλων στην κοινωνιολογία και την κοινωνική ψυχολογία. 

Λέτσιος, Κ. (2001): H θεωρία των ρόλων του Moreno. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 36-47). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα. 

Clayton G. Max. (1992): Enhancing Life & Relationships. A role training manual. Australia: ICA PRESS. 

Clayton G. Max. (1994): Role Theory and its application in Clinical Practice,  in the book: Psychodrama Since Moreno, Innovations in Theory ans Practice edited by Holmes, P., Karp. M., & Watson. M., Chapter 6,  pp. 121-144. Publisher Routledge. New York. [pdf]

Clayton G. Max (2012): Η θεωρία των ρόλων στο ψυχόδραμα- εγχειρίδιο για την ψυχοδραματική εκπαίδευση. Επιμέλεια- εισαγωγή: Κωνσταντίνος Λέτσιος. Αθήνα: Εκδόσεις Καλλίγραφος

Moreno F.B. & Moreno J. L. (1945). Role Tests and Role Diagrams of Children. Sociometry, Vol. 8, No. 3/4, Group Psychotherapy: A symposium. pp. 188-203. [pdf]

Thomson V. (2014). Reflections on Role Theory. Australian and Aotearoa New Zealand Psychodrama Association Journal, Vol 23, pp. 28-41

Woodcock, John. Psychodrama Roles : Creating a New Culture. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. (2003).