Εικονίδιο Facebook
photo
Θεωρία συστημάτων
Βιβλιογραφία σχετική με την σημασία, κατανόηση και ενσωμάτωση της συστημικής θεωρίας, όπως εφαρμόζεται στις κοινωνικές επιστήμες και στο ψυχόδραμα (στην κοινωνιομετρία, στους οργανισμούς, στην θεωρία των ρόλων, στην οικογενειακή θεραπεία και στην ομαδική δουλειά). 

Farmer, Chris. (1995). Psychodrama and Systemic Therapy.London, Karnac Books Ltd. 

Yujiro Isoda. The narcissistic Role System: A New Concept of Systemic Role Theory. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. (2000).